Forebyg stress på arbejdspladsen med psykologrådgivning

Stress er svært at undgå på en arbejdsplads. Det er der heller intet galt med så længe, at der blot er tale om kortvarig stress. Ved den kortvarige stress øges kortisolniveauet i kroppen midlertidigt, så vores kroppe bliver i stand til at reagere hurtigere og bedre i specifikke situationer. Det er gavnligt for os, når der eksempelvis er travlt på arbejdspladsen. Hvis der tværtimod altid er travlt på arbejdspladsen, så er der risiko for, at vores kroppe konstant har et forhøjet kortisolniveau. Det er tilfældet, hvis vi er ramt af langvarig stress, hvilket er en belastende tilstand for os, der kan være så voldsom får os, at det medfører langtidssygemelding.

Vil du undgå, at dine medarbejdere bliver ramt af langvarig stress? Så læs med her for at finde ud af, hvordan du kan forebygge stress på arbejdspladsen.

 

Lær dine medarbejdere at håndtere stress på arbejdspladsen

Dine medarbejdere kan blive stressede af mange forskellige situationer. Af de hyppigste faktorer til at skabe stressede tilstande på arbejdspladsen tæller et dårlig arbejdsmiljø såvel som følelsen af utilstrækkelighed i forhold til at overholde de deadlines og krav, som er på arbejdspladsen. Det er dog meget individuelt fra person til person, hvad der opfattes som faktorer, der medfører stress. Det er derfor vigtigt, at du får favnet alle medarbejdere i forbindelse med at forebygge stress på arbejdspladsen. Dette er ikke en let opgave, hvorfor du som leder bør kontakte en psykolog i Viborg, så du kan få hjælp til at forebygge stress på din arbejdsplads.

 

Rådgivning til hele virksomhed såvel som hver medarbejder

For at favne alle medarbejdere på arbejdspladsen kan der først og fremmest afholdes et kursus, som alle skal deltage i. Her vil dine medarbejdere få værktøjer, så de kan lære at håndtere den stress, som dominerer på arbejdspladsen samtidig med, at de lærer, hvordan yderligere stress kan forebygges. Kurset kan suppleres med individuel rådgivning til de medarbejdere, som ønsker det. Det kan være relevant for de medarbejdere, som allerede ved, at de er stressede samt for de medarbejdere, som bare kører derudad med risiko for, at de bliver helt udbrændte til sidst. Mulighederne inden for forebyggelse af stress på arbejdspladsen er gode, men det kræver blot, at du reagerer før din arbejdsplads for alvor er nedlagt med stress. Med professionel hjælp til psykologisk rådgivning sikrer du de bedste forudsætninger for dine medarbejdere, hvilket i sidste ende vil gavne hele virksomheden på flere områder. Det er derfor uden tvivl pengene og tiden værd at arrangere et kursus i stresshåndtering til dine medarbejdere samt følge op med individuel rådgivning til dem, som ønsker dette.

 

 

Munk Schandorff

Toldboden 1, 3. sal B

8800 Viborg

27828414