Børnepsykiatriske sygdomme

Børnepsykiatri

Mange, hvis ikke alle, børn oplever i perioder udfordringer i hverdagen. Udfordringerne kan blandt andet typisk ses i forbindelse med opstart i vuggestuen, børnehaven eller skolen, hvor det for mange kan være svært at lære at indgå i sociale sammenhænge og den almindelige hverdag. I situationer med vedvarende udfordringer bør det undersøges, om der muligvis er tale om en børnepsykiatrisk sygdom. Tanken om dette vil få alle forældre til at blive nervøse, men det er langt bedre, at den eventuelle sygdom opdages så hurtigt som muligt, da det skaber langt bedre muligheder for behandling, så sygdommen ikke påvirker barnets opvækst mere end nødvendigt.

Der eksisterer adskillige børnepsykiatriske sygdomme og neuropsykologiske problemer, hvor de almindeligste er følgende:

  • ADHD
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Autisme

Symptomerne på de forskellige børnepsykiatriske sygdomme og neuropsykologiske forstyrrelser er mange, og de ligner typisk hinanden. Det kan derfor være svært at afgøre, om der virkelig er tale om en direkte sygdom eller, om det blot er almindelige adfærdsproblemer.

Få en diagnosticering

Du bør få udført en diagnosticering, hvis du mistænker, at dit barn har anderledes adfærd end de jævnaldrende børn. Din mistanke kan typisk bekræftes eller afkræftes af de pædagoger eller lærere, som hver dag ser dit barn i sociale sammenhænge, hvor forskellen typisk udspiller sig i kontrast til de andre børn. Jo tidligere sygdommen opdages, jo bedre forudsætninger får dit barn fremover. Gennem grundig undersøgelse vil det være muligt for specialister at lave en retvisende udredning for autisme eller anden type af børnepsykiatrisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse, så der kommer et sikkert svar på, om problemerne har en årsag eller blot er almindelige adfærdsproblemer.

Terapi, rådgivning og behandling

Efter en retvisende udredning er det muligt at lade dit barn indgå i et tilpasset behandlingsforløb, så dit barn opnår så meget udvikling og trivsel som muligt på trods af problemerne. I takt med de bedre muligheder for diagnosticering bliver flere og flere tilfælde opdaget, hvilket blandt andet er med til at skabe længere ventelister i det offentlige sundhedsvæsen. Du kan dog heldigvis springe de lange ventelister over ved at søge hjælp til diagnosticering, rådgivning og behandling hos en privatklinik i børnepsykiatri, som kan hjælpe dit barn såvel som dig og resten af familien med at tackle problemerne. Terapien, rådgivningen og behandlingen tilpasses til hver individuelle barn, så der kan opnås en så normal hverdag som muligt.

Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri
Bagsværd Hovedgade 119, 1. sal
2880 Bagsværd
44 44 46 48