Psykologhjælp mod angst

Angst rammer hver femte dansker enten i form af generaliseret angst, fobier, panikangst eller social- og præstationsangst. Angst kan være forbigående perioder med nervøsitet og bekymringer, men angst kan også være til stede i længerevarende perioder, hvor angsten i høj grads styrer din adfærd og dine handlinger. Angst kan på den måde gøre det umuligt at opretholde en almindelig hverdag, men angst behøver ikke at styre dit liv, hvis du vælger at søge hjælp hos en angstlindrende psykolog i Århus, som gennem terapi kan gøre dig angstfri.

psykologhjælp mod angst

Første skridt mod at blive angstfri

Ved mistanke om at du selv lider af angst eller en af dine pårørende gør, bør du kontakte en konsulterende psykolog i Århus angående angst, som kan vurdere typen, hyppigheden og graden af din angst. I langt de fleste tilfælde er der tale om forbigående angst, hvor én enkelt terapeutisk behandling er nok til, at angsten går væk igen. Der ses dog også nogle tilfælde af angst i slemmere grad, hvor det er vigtigt at stoppe angsten, så den ikke kontrollerer din hverdag ved, at du eksempelvis forsøger at undgå sociale situationer eller flyrejser. Du kan gennem en konsultation hos en dygtig psykolog få afgjort, om din angst har behov for behandling.

Andet skridt mod at blive angstfri

I situationer med behandlingskrævende angst vil du indgå i et behandlingsforløb hos en personligt tilknyttet psykolog. Alt efter din individuelle situation kan der være brug for enkelte, flere eller mange behandlinger gennem en kortere eller længere periode. Behandlingsmetoden vil tilrettelægges, så den imødekommer din type af angst, hvor der typisk er tale om de evidensbaserede metoder inden for psykoterapi som mindfullness, ACT (accept-and-commitment terapy), klinisk hypnose og kognitiv terapi. Behandlingsmetoderne kan udføres i en individuel behandling med kun dig selv og psykologen eller i et grupperum, hvor der er andre angstramte personer til stede, hvilket udvælges på baggrund af, hvad du føler dig mest tryg ved.

Tredje skridt mod at blive angstfri

Efter de anbefalede behandlinger vil din psykolog vurdere, om terapien har været succesfuld nok allerede, eller om der er behov for opfølgende behandlinger med tiden. Undervejs i behandlingen vil du gradvist opleve forbedringer ved, at du har lært at kontrollere din angst, så den ikke påvirker din hverdag lige så meget som førhen. Angsten vil typisk være til stede endnu og muligvis for altid, men gennem flere og flere behandlinger vil du i højere grad være i stand til at kontrollere angsten og med tiden få en angstfri hverdag.

Psykologhjælp mod angst er derfor en behandlingsmetode, som du altid vil have glæde af fremover, så tøv ikke med at søge psykolog og indgå i behandling, da det vil give dig en hverdag med en langt større frihed uden nervøsitet, bekymringer og angst.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38

Behandling af søvnapnø

snorkeklinik

Snorken er normalt ikke farligt, men snorken kan være farligt, hvis der er tale om søvnapnø. Det store problem ved søvnapnø er, at du kortvarigt stopper med trække vejret under søvn grundet kvælningsanfald. Det er derfor vigtigt at få undersøgt årsagen til din snorken, hvis du eller dine pårørende bemærker, at du snorker meget.

Kendetegn på søvnapnø

Du bør mistænke søvnapnø, hvis du sover dårligt grundet opvågninger, tissetrang, sved under søvn samt svært ved at finde en ordenligt position at sove i. Dine samboere vil typisk bemærke din høje snorken og muligvis også små pauser i din vejrtrækning, hvilket også skal inddrages i din sygdomshistorie til din sundhedsprofessionelle kontakt på trods af, at du muligvis ikke selv bemærker det. Det er ikke altid at de natlige symptomer kan genkendes, men du vil typisk i stedet for eller samtidigt opleve træthed, hukommelsesbesvær, dårligt humør og hovedpine, gennem en længere periode.

Hurtig diagnosticering af søvnapnø

I tilfælde med meget snorken bør du kontakte specialiseret søvnklinik, som gennem deres store erfaring kan undersøge årsagen til din snorken. I langt de fleste situationer er der tale om ufarlig snorken grundet anatomiske udfordringer eller anden sygdom, men det vigtigt at få årsagen afklaret, da det heldigvis er muligt at behandle din snorken, når årsagen kendes. Din snorken vil blive undersøgt ved, at du i et par dage sover med et specielt designet apparat, der kan måle din vejrtrækning gennem næsen samt fra maven og brystkassen. Apparatet vil samtidigt måle dit blods iltmætning samt din puls, og din soveposition vil også blive registeret. Efter et par dage afleveres apparatet retur til søvnklinikken, som også vil vurdere, om du lider af søvnapnø eller, om der blot er tale om ufarlig snorken i høj grad.

Effektiv behandling af søvnapnø

Søvnapnø kan mindskes gennem en positionstræning af kæberne, men størstedelen af tilfældene anbefaler specialister i søvnapnø en særligt udviklet tandskinne, som du skal benytte under søvn. Tandskinnen bliver tilpasset til dine tænder og kæber, og grundet det simple og lette design er der en høj grad af komfort. Skinnen kræver tilvænning, men du vil hurtigt opleve positive resultater, når du bruger skinnen gennem hele nattesøvnen. Der vil løbende blive holdt øje med din tilfredshed af skinnen, så der kan tilføjes ændringer eller gives yderligere rådgivning om, hvordan skinnen fungerer bedst muligt for dig.

Mistænker du søvnapnø hos dig selv eller en pårørende?

Det er altid en god idé at få problemet undersøgt, hvis du mistænker søvnapnø hos dig selv eller en pårørende. Sygdommen kan udvikle sig og give store sundhedskonsekvenser grundet pauser i vejrtrækningen, så ved at få undersøgt problemet og enten afkræftet mistanken eller påbegyndt behandling i tilfælde af diagnosticering af søvnapnø kan du igen sove trygt om natten.

Søvnlab

Vester Voldgade 86

1552 København V

78 77 16 45

 

Hvad er forskellen på osteopati og fysioterapi?

Fysioterapi er blevet hyppigt anvendt gennem de mange sidste år, og i takt med det øgede sundhedsfokus er osteopati også blevet en populær behandlingsmetode. Mange personer kender dog endnu ikke til den nyere behandlingsmetode, hvilket er en skam, da den succesfulde behandlingsmetode kan hjælpe adskillige personer af med bevægelsesbesvær og smerter i muskler og led, hvor fysioterapi ikke altid er tilstrækkeligt til at sikre et holdbart resultat. Det er muligt at trække adskillige ligheder mellem behandlingsformerne osteopati og fysioterapi, men der er samtidigt også store forskelle i behandlingsformernes tilgang.

Osteopati

Fra lokalt fokus til fokus på helheden

Fejlstillinger i kroppen, slid og aldring sætter med tiden sine tegn på kroppen, og den vil gøre sit bedste for at opveje det pågældende problem. Kroppens kompensation for diverse skavanker vil medføre overbelastede områder, som i sidste ende medfører mere og mere smerte, hvis du ikke kommer i behandling. Her har fysioterapi i mange år været en populær behandlingsmetode til at få kroppens funktionalitet til at virke optimalt. Fysioterapi kendetegnes ved bearbejdning af led og muskler, hvor behandlingen foregår i det specifikke område, hvor smerten eller skaden findes. Fysioterapien har i langt de fleste tilfælde stor effekt, da fysioterapien vil lindre symptomerne og smerterne samt øge bevægelsesfriheden. De samme problemer vil dog hurtigt opstå igen, hvis fysioterapibehandlingen ikke modtages fremover, da årsagen til problemet ikke er behandlet. Det er her, hvor osteopati bliver en konkurrerende behandlingsmetode til fysioterapi, da den holistiske osteopat fra Århus har fokus på kroppen som helhed. Modsat af fysioterapiens lokale fokus har osteopatien fokus på hele kroppens funktionalitet for at lokalisere årsagen til dit funktionelle problemer. Gennem osteopatibehandling kan årsagen til dine problemer dermed fjernes på længere sigt, hvilket medfører et mere holdbart resultat, så problemet ikke opstår igen.

Få hjælp til det rette valg

Sportsskade, nakkesmerter eller smerter i forbindelse med fordøjelsen? Problemerne kan vise sig på mange forskellige måder, og det kan derfor være svært selv at afgøre hvilken behandlingsmetode, som er bedst for netop dig. Du kan heldigvis få hjælp til at udvælge den rette behandlingsmetode til dig gennem rådgivning om det rette valg hos en kombineret osteopat og fysioterapeut i Århus C, som er uddannet i begge

behandlingsformer. Placeringen af dine problemer og smerter er afgørende for behandlingsformen, men uanset placeringen af årsagen eller problemet vil du gennem enten fysioterapi eller osteopati få en mere velfungerende krop uden smerter.

Praksis for Osteopati

Morten Børups Gade 10B

Speciallægernes Hus

8000 Aarhus C

71 72 54 72

 

Børnepsykiatriske sygdomme

Børnepsykiatri

Mange, hvis ikke alle, børn oplever i perioder udfordringer i hverdagen. Udfordringerne kan blandt andet typisk ses i forbindelse med opstart i vuggestuen, børnehaven eller skolen, hvor det for mange kan være svært at lære at indgå i sociale sammenhænge og den almindelige hverdag. I situationer med vedvarende udfordringer bør det undersøges, om der muligvis er tale om en børnepsykiatrisk sygdom. Tanken om dette vil få alle forældre til at blive nervøse, men det er langt bedre, at den eventuelle sygdom opdages så hurtigt som muligt, da det skaber langt bedre muligheder for behandling, så sygdommen ikke påvirker barnets opvækst mere end nødvendigt.

Der eksisterer adskillige børnepsykiatriske sygdomme og neuropsykologiske problemer, hvor de almindeligste er følgende:

  • ADHD
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Autisme

Symptomerne på de forskellige børnepsykiatriske sygdomme og neuropsykologiske forstyrrelser er mange, og de ligner typisk hinanden. Det kan derfor være svært at afgøre, om der virkelig er tale om en direkte sygdom eller, om det blot er almindelige adfærdsproblemer.

Få en diagnosticering

Du bør få udført en diagnosticering, hvis du mistænker, at dit barn har anderledes adfærd end de jævnaldrende børn. Din mistanke kan typisk bekræftes eller afkræftes af de pædagoger eller lærere, som hver dag ser dit barn i sociale sammenhænge, hvor forskellen typisk udspiller sig i kontrast til de andre børn. Jo tidligere sygdommen opdages, jo bedre forudsætninger får dit barn fremover. Gennem grundig undersøgelse vil det være muligt for specialister at lave en retvisende udredning for autisme eller anden type af børnepsykiatrisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse, så der kommer et sikkert svar på, om problemerne har en årsag eller blot er almindelige adfærdsproblemer.

Terapi, rådgivning og behandling

Efter en retvisende udredning er det muligt at lade dit barn indgå i et tilpasset behandlingsforløb, så dit barn opnår så meget udvikling og trivsel som muligt på trods af problemerne. I takt med de bedre muligheder for diagnosticering bliver flere og flere tilfælde opdaget, hvilket blandt andet er med til at skabe længere ventelister i det offentlige sundhedsvæsen. Du kan dog heldigvis springe de lange ventelister over ved at søge hjælp til diagnosticering, rådgivning og behandling hos en privatklinik i børnepsykiatri, som kan hjælpe dit barn såvel som dig og resten af familien med at tackle problemerne. Terapien, rådgivningen og behandlingen tilpasses til hver individuelle barn, så der kan opnås en så normal hverdag som muligt.

Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri
Bagsværd Hovedgade 119, 1. sal
2880 Bagsværd
44 44 46 48

 

Kvit smøgerne ved hjælp af hypnose

En evig rygetrang og en forfølgende dårlig samvittighed. Dette er hvad mange – unge som gamle – konstant plages af som følge af rygning. Den dag i dag er der færre danskere end nogen sinde før, som ryger. De fleste stopper med at ryge af sundhedsmæssige årsager. Fælles for mange tidligere rygere er dog, at de stadig har lyst. Smagen, følelsen og duften tiltaler dem.

År tilbage var det ganske almindeligt at se folk siddende med en cigaret i hånden nærmest uanset, hvad de foretog sig. I dag har samfundets og de flestes syn på rygning taget en markant drejning, og mange vil så vidt mulig undgå såvel aktiv som passiv rygning. Men det kan være vanskeligt at kvitte smøgerne. For dig som gerne vil være røgfri kan effektiv hypnose til rygestop – hos eksempelvis Fredholm Hypnose – være vejen til rygestop. Continue reading “Kvit smøgerne ved hjælp af hypnose”

Det skal du overveje, før du får foretaget en kosmetisk operation

filler

At vælge at få foretaget en kosmetisk operation er et stort skridt, der forudsætter en række overvejelser. Hvad skal jeg have lavet? Hvem skal jeg vælge, og er de mon alle lige gode? Der er mange tanker, der flyver rundt i hovedet, når man står overfor beslutningen om at få foretaget en kosmetisk operation; både små og store indgreb. Vi vil i denne artikel, i samarbejde med CeriX klinikken, forsøge at afdække, hvilke overvejelser du bør gøre dig, før du får foretaget en kosmetisk operation.

Det er først og fremmest vigtigt, at du beslutter dig for, hvad du vil have lavet og med hvilken form for indgreb. Er det rynkerne i panden eller måske ar efter teenageårenes urene hud, der længe har generet dig? Beslut dig for et område og research herefter hvilke indgreb eller metoder, der kan udbedre og korrigere dette. Det er vigtigt at vælge den type indgreb, der passer til netop dig, din pengepung og dit temperament.  Der er mange tiltag, man kan benytte sig af – også uden at få foretaget en kosmetisk operation og direkte kirurgi. Heldigvis findes der en lang række klinikker, der tilbyder både botox- eller filler-behandlinger i Nordsjælland såvel som København, så du kan nemt finde lige netop den behandling – med eller uden kirurgi -, der passer bedst til dig.

Når du har besluttet dig for ovenstående, er det nu tid til at finde en speciallæge, der kan hjælpe dig. Der findes et væld af læger og klinikker, der lover guld og grønne skove, så udvælgelsesprocessen kan for mange førstegangspatienter være en sand jungle. Et godt udgangspunkt er at undersøge, hvilke læger er godkendt af Sundhedsstyrelsen i dit område til at udføre netop dit påkrævede indgreb. Der findes for eksempel en lang række læger og klinikker, der tilbyder professionel botox behandling i bl.a. København. Hvis du er i tvivl om valg af læge eller klinik, er det en god idé at besøge flere steder for at se, i hvilke hænder du føler dig mest tryg. Det er nemlig afgørende, at du føler sig tryg hos den læge, der skal behandle dig. For netop at sikre dette er det en god idé at booke en konsultation hos den speciallæge, du har valgt. Her kan du sikre, at du er godt informeret samt at alle regler og autorisationer overholdes. En sådan konsultation er desuden vigtig, da dig og lægen her har mulighed for at forventningsafstemme; hvad er det helt præcist, du forventer af indgrebet, og er dine forhåbninger realistiske og opnåelige? Tryghed bør altså være hovedkomponenten i  de overvejelser, du gør dig inden en kosmetisk operation.

 

Cerix ApS

Dronningens Tværgade 7, st.

København K

61616117

Stil skarpt igen med en linseoperation

En linseoperation er til stor hjælp, hvis synet er blevet dårligere med alderen. Synet bliver naturligt nedsat ved 45-50 års alderen, hvilket blandt andet kan gøre det svært at læse på tæt afstand på grund af nærsynethed. Det kan gøre hverdagen såvel som arbejdet besværligt. Over halvdelen af den danske befolkning har nedsat syn og bruger af den grund kontaktlinser eller briller til at kunne se ordentligt. Det er muligt at slippe for at bruge kontaktlinser og briller ved at få udført en linseoperation til at behandle nærsynethed, så synet skal stilles skarpt igen.

Problemer, som linseoperationer kan løse

Med nærsynethed har øjet svært ved at læse på korte afstande, da linsens fleksibilitet er blevet nedsat. Med en nedsat fleksibilitet kan øjet ikke zoome ind og ud, hvilket medfører en nedsat funktionalitet. I sådan et tilfælde kan en linseoperation løse problemet, så synet bliver bedre. En linseoperation kan både behandle dem, som allerede har et nedsat syn samt dem, som har et begyndende nedsat syn. Linseoperation kan også gøre synet bedre for dem, som lider af grå stær. Linseoperationen medfører ikke kun et forbedret syn – det forbedrede syn kan også give en øget livskvalitet, da det bliver lettere at se samt afhængighed af briller og kontaktlinser bliver fjernet.

Laserbehandling med ReleX SMILE

Beskrivelse af linseoperationen

En linseoperation foregår ved at erstatte den naturlige linse med en kunstig linse. Den kunstige linse vil være individuelt tilpasset til øjet af en kompetent øjenlæge i København, så den nye linse passer perfekt. Den nye linse er i stand til at genskabe øjets synsevne, så problemerne med synet er væk. Operationen er smertefri, da øjet vil blive bedøvet af øjendråber med en bedøvende effekt. Operationen tager omkring et kvarter, hvorefter der skal være lidt tid til at tilvænne sig til den nye kunstlinse. De fleste personer er dog i stand til at fungere normalt i hverdagen og på arbejdet igen efter tre til fire dage. Læsesynet vil hurtigt fungere optimalt, men der kan være problemer i forhold til afstandsbedømmelse, da hjernen skal lære at reagere på de nye linser. Der kan i få tilfælde være problemer med, at synet bliver sløret, hvilket hurtigt og let kan behandles med laser. Efterbehandling med laser er gratis, hvis en hjælpsom øjenlæge i Århus vælges til at udføre linseoperationen. Ved at benytte den samme øjenlæge til operationen samt den eventuelle laserbehandling passes der ekstra godt på øjnene, da øjenlægen har kendskab til øjnenes individuelle problemer.

En operation med gode resultater

Der er flere undersøgelser, der dokumenterer succesraten af linseoperationer. Amerikanske undersøgelser viser, at over 80% af patienter slipper for at bruge briller og kontaktlinser efter en linseoperation. Hele 94% af patienterne er fuldt ud tilfredse med synskvaliteten efter operationen. De utilfredse patienter kan blandt andet være de patienter, som skulle supplere linseoperationen med en laserbehandling, hvorefter synet bliver optimalt. Den store succesrate efter operationen dokumenterer, at linseoperationen er en god og effektiv metode til at få stillet synet skarpt.

Øjenlægernes Center

Hans Edvard Teglers Vej 9
2920 Charlottenlund

Haslegårdsvænget 18
8210 Aarhus V

Tlf: 44 44 40 40

Gode råd til dig med skinnebensbetændelse

Sportsskader

Skinnebensbetændelse er en meget normal skade for løbere. Det kommer oftest af en gentagen belastning som løb eller spring, ved øget mængde træning eller hvis distancen ved løb forlænges. Det opstår når det kommer en overbelastning i muskulaturen i læggen. Muskulaturen i læggen er ikke altid stærkt nok til at stå distancen, og hvis man presser sig selv for hårdt, kan læggen blive træt, for derefter at blive irriteret, og til sidst vælger den så at blive så sur, at den ender med en betændelsestilstand i muskelhinden, som sidder på kanten af skinnebenet.

Skulle du være så uheldig at have opfanget skinnebensbetændelse, er det en god idé at opsøge enten en fysioterapeut eller en dygtig og uddannet sportsmassør i København, de kan nemlig fortælle dig hvad du skal gøre for at genoptræne musklen. De kan også hjælpe dig med at aflaste muskulaturen, og eventuelt fortælle dig om du skal have en bestemt form for sål til din sko, så du ikke går på for hårdt underlag, men også så du får en god støtte ved foden.

Når du får en sportsskade, er det kroppens måde at sige fra på. Den prøver at fortælle dig du har været for hård ved dig selv, og nu skal du altså have en pause! Men hvis man træner til hverdag, kan det være rigtig svært at stoppe med dette, hvis man får sig en skinnebensbetændelse. Du behøver heller ikke at stoppe helt, men blot skifte over til træningsformer som svømning eller crosstrainer, så man undergår de stød op igennem underbenet man normalt får ved løb. Husk også at køle læggen ned med is efter træningen, og selvfølgelig af strække ud. Er dette ikke helt nok, kunne det være en god overvejelse at få sig en behagelig og god sportsmassage i København når din træning er slut. Dette er også noget din fysioterapeut eller sportsmassør kan svare dig på, om det er nødvendigt i forhold til hvilken grad din skinnebensbetændelse er i.

Nogle mennesker døjer med skinnebensbetændelse i tide og utide. Nogle ting man kan gøre for at undgå det så vidt muligt, er at ligge vægten rigtigt på foden når du løber. Du skal ligge vægten på forfoden, og så er det vigtigt at lande på flad fod igen! Når du skal starte dit løb, så pas på med at afsætte for kraftigt fra jorden, men sørg til gengæld for at få trukket det bagerste ben med dig i en fart.

Charlies massage & Sportsterapi v/ Charlie Langenbach
Gammeltoftsgade 16
1355 København K
Tlf: 51 31 14 21

 

Slip din stress med terapi hos en psykolog

Stress – vi vil så meget, og vi har så lidt tid. Alle er lidt stressede, og mange er meget stressede. De fleste ved godt, at stress er en slags stille dræber; man lever med det i lang tid og så pludselig, så rammer det og man går ned med stress. Mange der har oplevet at gå ned med stress kan godt se tilbage, og se at de kørte mod kanten af hvad der var sundt med 120 km/t. At kunne opdage at man har kørt sig selv ud over kanten er fint, men hvordan gør man det inden det går galt? Der er forskellige typer behandlinger der kan hjælpe, og i sidste ende handler det om, hvilken der er rigtig for præcis dig. Der findes behandlinger hvor man taler sammen og vender problemerne med en professionel. Der findes behandlinger hvor man lærer at slappe af og håndtere problemerne når de kommer, og endnu findes der også behandlinger hvor man prøver at forene hjernen og kroppen så disse kan samarbejde om, at slappe af og slippe stressen. Der er ikke nogen af disse der er bedre end andre, og bor man eksempelvis i København, har man sandsynligvis let adgang til både psykologer, hypnotisører, massageterapeuter og meget mere. Hvis du tror din stress kan behandles med samtaleterapi, finder du let en psykolog i København eller omegn. I resten af landet kan der være længere imellem dem, men der findes helt sikkert én indenfor en times køretur.

Stressbehandling

Samtale og kognitiv behandling

En psykolog har det med, at stille skarpt på de ting du tager for givet. Kan det virkelig være rigtigt at du ikke kan blive lykkelig, uden at arbejde 80 timer om ugen? Hvorfor arbejder du så hårdt for at gøre alle andre glade? Dine problemer kan sagtens være helt anderledes end disse, og en psykolog vil helt sikkert kunne hjælpe dig med, at finde ud af hvilke forudfattede holdninger det er du har, der i sidste ende forsager at du er stresset og ikke kan finde en måde at slippe stressen på.

Sådan finder du en psykolog

Hvis du eksempelvis bor på Frederiksberg finder du let en psykolog nær dig. Det nemmeste er nok, at søge efter klinikker på nettet, eller ved at spørge din egen læge, eller folk i din omgangskreds der har gjort brug af en psykolog på Frederiksberg. På nogle arbejdspladser er der ligefrem ordninger, hvor de ansatte har adgang til samtaler med en psykolog om stress, og andre ting der påvirker deres velvære.

Psykologisk Praksis v/ Susanne Scherff
Falkoner Allé 63
2000 Frederiksberg
Tlf: 28 81 90 96