Psykologhjælp mod angst

Angst rammer hver femte dansker enten i form af generaliseret angst, fobier, panikangst eller social- og præstationsangst. Angst kan være forbigående perioder med nervøsitet og bekymringer, men angst kan også være til stede i længerevarende perioder, hvor angsten i høj grads styrer din adfærd og dine handlinger. Angst kan på den måde gøre det umuligt at opretholde en almindelig hverdag, men angst behøver ikke at styre dit liv, hvis du vælger at søge hjælp hos en angstlindrende psykolog i Århus, som gennem terapi kan gøre dig angstfri.

psykologhjælp mod angst

Første skridt mod at blive angstfri

Ved mistanke om at du selv lider af angst eller en af dine pårørende gør, bør du kontakte en konsulterende psykolog i Århus angående angst, som kan vurdere typen, hyppigheden og graden af din angst. I langt de fleste tilfælde er der tale om forbigående angst, hvor én enkelt terapeutisk behandling er nok til, at angsten går væk igen. Der ses dog også nogle tilfælde af angst i slemmere grad, hvor det er vigtigt at stoppe angsten, så den ikke kontrollerer din hverdag ved, at du eksempelvis forsøger at undgå sociale situationer eller flyrejser. Du kan gennem en konsultation hos en dygtig psykolog få afgjort, om din angst har behov for behandling.

Andet skridt mod at blive angstfri

I situationer med behandlingskrævende angst vil du indgå i et behandlingsforløb hos en personligt tilknyttet psykolog. Alt efter din individuelle situation kan der være brug for enkelte, flere eller mange behandlinger gennem en kortere eller længere periode. Behandlingsmetoden vil tilrettelægges, så den imødekommer din type af angst, hvor der typisk er tale om de evidensbaserede metoder inden for psykoterapi som mindfullness, ACT (accept-and-commitment terapy), klinisk hypnose og kognitiv terapi. Behandlingsmetoderne kan udføres i en individuel behandling med kun dig selv og psykologen eller i et grupperum, hvor der er andre angstramte personer til stede, hvilket udvælges på baggrund af, hvad du føler dig mest tryg ved.

Tredje skridt mod at blive angstfri

Efter de anbefalede behandlinger vil din psykolog vurdere, om terapien har været succesfuld nok allerede, eller om der er behov for opfølgende behandlinger med tiden. Undervejs i behandlingen vil du gradvist opleve forbedringer ved, at du har lært at kontrollere din angst, så den ikke påvirker din hverdag lige så meget som førhen. Angsten vil typisk være til stede endnu og muligvis for altid, men gennem flere og flere behandlinger vil du i højere grad være i stand til at kontrollere angsten og med tiden få en angstfri hverdag.

Psykologhjælp mod angst er derfor en behandlingsmetode, som du altid vil have glæde af fremover, så tøv ikke med at søge psykolog og indgå i behandling, da det vil give dig en hverdag med en langt større frihed uden nervøsitet, bekymringer og angst.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38